10 zaměstnání, ve kterých se vyskytuje nejvíce psychopatů? Je tam i to vaše?

Psychopati se vyznačují obecně poruchou osobnosti, což kromě antisociální poruchy může zahrnovat i například narcistickou, histriónskou, paranoidní, schizoidní, anankastickou, vyhýbavou, závislou nebo hraniční osobnost. Je to stav, který se nedá jen tak léčit. Tito lidé se od normálních lidí dosti liší a to hlavně přístupem k sobě samým, ale také přístupem k ostatním lidem.

Jejich chování je značně odlišné od chování normálních jedinců a díky tomu mohou učinit i nespočet rozhodnutí, kterých by normální člověk nebyl schopný.

Jsou to lidé, kteří vidí svět jinak a také jinak přemýšlejí. Nejčastěji za to mohou traumatické zážitky z dětství, nebo dlouhodobé vystavení stresovým podnětům. Dnes se společně podíváme na to, v jakých povoláních pracuje nejvíce psychopatů.


Další
Diskuze
Příspěvky z Instagramu