Možná je máte i vy. 6 genetických mutací, které vědci hodnotí jako výsledek incestu.

Už samotné slovo incest v nás vyvolává řadu otázek. Z historie se dozvídáme, že incest nebyl ničím výjimečným. Změnou společnosti se však změnily i názory na podobné incidenty. Bohužel, i v dnešní době evidujeme takové případy, kdy spojení blízkých příbuzných hodnotíme jako trestný čin. Incest je tabu téměř v každé kultuře po celém světě, ale nebylo to vždy tak. Šlechtici a králové se pokoušeli udržet královskou krev čistou právě tímto způsobem. Zejména egyptští vládci se často ženili se svými sourozenci nebo vlastními dětmi. Mnohé případy nám poskytly přehled o vážných genetických mutacích, které vědecké články připisují mimo jiné incestu.


Další
Diskuze
Příspěvky z Instagramu