6 nejbrutálnějších nacistických experimentů, jejichž nehumánnost dodnes vyráží dech celému světu

Nacistická politická strana vládnoucí v období druhé světové války byla jednou z nejhůře „proslavených“. U moci byli nacisté od roku 1933, dokud nebyli v roce 1945 poraženi. Za ten čas se stali známými pro účast na mnoha krutých a nehumánních experimentech páchaných na lidech. Hlavní hybnou silou těchto činů byl rasismus a víra v nadřazenost árijské rasy. Adolf Hitler byl obzvláště zaměřen na Židy, jež dal zavraždit statisíce.

Plný rozsah napáchaných škod byl odhalen až po skončení války, kdy vzal spravedlnost do rukou soud v Norimberku. A nebyli to jen přívrženci nacistické strany, kdo skončil před soudem. Do páchaných zvěrstev se zapojilo i mnoho lékařů. Následujících šest experimentů je pouze ukázkou toho, jaké krutosti byly napáchané. Kolik utrpení, bolesti, mučení a psychického týrání si vytrpěli nevinní lidé.
 


Pokračování článku naleznete na další stránce
Diskuze
Článek napsal: Nex
Přidáno:
Čtenáři nejvíce čtou
Příspěvky z Instagramu