Co s naším mozkem dělá tma? Proč nás noc každých 24 hodin proměňuje v jiné bytosti?

Přes den člověk každou sekundu ustavičně bombarduje až jedenáct milionů nejrůznějších smyslových vjemů. V noci je tento příliv informací náhle utlumen. Ukážeme vám, pomocí jakých triků se lidský mozek přizpůsobuje tmě a proč mnohé z toho, co se v něm přitom odehrává, vzbuzuje nefalšovaný děs.

Bdící člověk ve tmě vnímá okolní svět pomocí malého zlomku vjemů, na něž je zvyklý. Uši pátrají po každém zvuku, který by jen dokázaly zaregistrovat. Struktura věcí má najednou obrovský význam pro hmat. Ve chvíli, kdy nic nevidí, využívá člověk k identifikaci předmětů i naprosto banální informace.


Pokračování článku naleznete na další stránce
Diskuze
Příspěvky z Instagramu