Deprese a 16 zajímavých faktů o ní

Deprese je duševní stav, který je provázen smutkem, skleslostí a časem dokáže ovlivňovat i fyzický stav člověka. Značení “deprese“ pochází z latinského deprimere – složeniny slov de (dolů) + primere (tlačit). Přesný překlad je uváděn jako utlačovat, umlčovat. Dotyčný pociťuje často zmar a beznaděj, nedostatek motivace, neschopnost cítit potěšení (ahedonie), úzkost a osamocenost, pocity bezcennosti nebo viny, také je někdy zvýšená agrese, malou sebedůvěru, únavu, zhoršenou pozornost a soustředění.

Dnes je tato duševní choroba aktuální více než kdy předtím. Přispívá tomu rozmach sociálních sítí, internetu ale i nedostatečný duševní rozvoj jedinců. Pojďme se společně podívat na pár zajímavých faktů o tomto duševním stavu.


Další
Diskuze
Příspěvky z Instagramu