Jak zničit nejmocnější rytířský řád?

Jejich moc je legendární, jejich poklady nezměrné a jejich vědění nebezpečné. Před sedmi sty lety se řád templářů stal obětí královského spiknutí. Samotný řád totiž vždy věří, že je nesvržitelný a zde začíná celý ten problém. Jakmile jste slavní, úspěšní a velmi bohatí, snaží se více a více lidí svrhnout nejen vaši vládu a řád, ale taky celou vaši rodinu a potenciální dědice až do takové hloubky, kdy nebude samotný spiklenec dědicem.

Rytíři byli vyháněni, mučeni, vražděni. Jak lze zničit církevní řád, který ovládal hospodářství a armády v celé Evropě? A byli templáři skutečně zcela vytlačeni z historie?


Pokračování článku naleznete na další stránce
Diskuze
Příspěvky z Instagramu