Největší komunikační chyby, které si mnoho lidí neuvědomuje

Často to jsou jen maličkosti, které z dobré komunikace udělají úplný rozdíl. My všichni víme, že dobrá komunikace je základ k dobrému vztahu (jak mezi partnery tak i rodičem a dítětem) nebo k novému přátelství. Avšak možná ani nevíte, v čem děláte chybu!

Mohli byste si myslet, že máte základy dobré komunikace zvládnuté- posloucháte, sdílíte odpovídajícím způsobem, žádáte o vysvětlení bodu, kterému nerozumíte, ujišťujete ostatní, že vaše řeč těla posiluje důvěru a tak dál.
Ale jsou tu určité chyby v komunikaci, které pravidelně děláte, dokonce aniž byste o nich věděli.  Přenesení mezilidské komunikace na vyšší level sebou nese uvědomění si zásadních chyb a snažit se jim vyhýbat.


Pokračování článku naleznete na další stránce
Diskuze
Příspěvky z Instagramu