Osvobozování koncentračních a vyhlazovacích táborů a hrůzná svědectví jejich osvoboditelů

V letech 1933 až 1945 nacisté budovali kolem dosavadních odhadů asi 20 tisíc míst určených pro účely, jako například masovou likvidaci a terorizování rasově či ideologicky nechtěných osob. Jedná se o koncentrační tábory. Hitlerův plán byl během režimu velmi přísně hlídaný a za žádných okolností se nesměl dostat na povrch. Ti, kteří uprchli, přežili a hlavně ti, kteří je osvobodili, prohlásili děsivá svědectví o tom, jaké to tam opravdu bylo.

Mezi jedny z nejhrůznějších táborů na polském území patřily tábory Treblinka, Sobibor a Belžec, některé byly v roce 1943 srovnány se zemí, kvůli rychle postupující sovětské armádě. Nacisté dostali nařízení z Berlína, že se lidé za žádných okolností nesměli dozvědět o probíhající genocidě a masovém vyvražďování lidí s ideologickými a rasovými rozdíly.


Další
Diskuze
Příspěvky z Instagramu