Schizofrenici odhalili svoje nejšílenější a nejhrůznější halucinace!

Podle národní aliance pro duševní choroby „NAMI“, je schizofrenie mentální porucha, která postihuje schopnost lidského přemýšlení, řízení emocí, dělání rozhodnutí a souhlasení s ostatními.“ Lidstvo schizofrenii ještě ani pořádně nechápe, takže je to jedno z nejobávanějších mentálních onemocnění, které člověk může mít. My jsme pro Vás našli několik příběhů, kdy lidé se schizofrenií vyprávěli své nejhrůznější halucinace!


Pokračování článku naleznete na další stránce
Diskuze
Příspěvky z Instagramu