Příběh japonského vojáka, který odmítl přestat bojovat ještě 28 let po konci druhé světové války

Většinu japonských vojáků si lidé během druhé světové války představovali jako skupinu válečných šílenců, kteří byli schopni pro svou říši udělat úplně vše. Konali ukrutné válečné zločiny, kamikaze, banzaj a mnoho dalších šíleností, které svět poznal tváří v tvář až na bojišti s těmito fanatiky. 


Pokračování článku naleznete na další stránce
Diskuze
Příspěvky z Instagramu